Aihearkisto: Uncategorized

Kurssi 1: Mitä jäi käteen?

1. Mikä on islamin uskontunnustus?

2. Miten Koraani paljastettiin?

3. Mihin kahteen asiaan muslimien usko perustuu?

4. Miten profeetaksi tullaan?

a) Allah valitsi ihmisten joukosta henkilöitä, joille antoi tämän tehtävän.
b) Saamalla eniten ääniä vaaleissa.
c) Jokainen on oman elämänsä profeetta.

5. Kuka oli ensimmäinen profeetta?

a) Muhammad.
b) Adam.
c) Kain.

6. Ketä rukoilemme, kenelle kohdistamme rukoukset?

7. Mitä ovat islamin peruspilarit?

8. Mitä ovat islamin perususkomukset?

9. Mikä on ensimmäinen asia, josta ihminen tuodaan tilille Tuomiopäivänä?

10. Mitä muslimi saa almuverojen antamisesta?

 

20170326_073609

 

Oikeat vastaukset:

1. Millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin yksin Allahilla ja Muhammad on Hänen profeettansa.

2. Allah lähetti enkeli Gabrielin ilmoittamaan Jumalan asiat Muhammadille (rauha hänelle).

3. Koraaniin ja Profeetta Muhammadin (rauha hänelle) sunnaan/perimätietoon eli hadithiin siitä.

4. a) 5. b)

6. Jumalalle.

7. Todistaa, ettei ole muuta palvomisen arvoista kuin Allah ja että Muhammad on Hänen profeettansa; rukoilla viisi kertaa päivässä; maksaa almuveroa; paastota Ramadan-kuukausi; tehdä pyhiinvaellus Mekkaan.

8. Usko Jumalaan; usko enkeleihin; usko Jumalan lähettämiin kirjoihin; usko profeettoihin ja sanansaattajiin; usko tuomionpäivään ja ylösnousemukseen; usko kohtaloon.

9. Rukous. Muslimin tulee rukoilla viidesti päivässä.

10. Täyttää islamin peruspilarin ja opettaa muutenkin islamin mukaista elämäntapaa, tappaa itsekkyydeen ja opettaa empatiaa vähäosaisempia kohtaan.

 

 

Allahin Nimiä ja Ominaisuuksia voi harjoitella muistipelin avulla:

https://matchthememory.com/allahinnimet

Kurssi 1: Oppitunti 4: Mikä on rukouksen merkitys?

Rukous on yksi islamin viidestä peruspilarista. Jokainen muslimi uskoo Jumalan määränneen viidesti päivässä toistuvan rukouksen velvollisuudeksemme. Rukous yhteytemme Jumalaan ja se kehittää moraalia ja käytöstapoja ja tuo rauhan sieluun. Kun pidämme Hänet mielessämme, tiedämme, että Hän suojelee meitä, kävi miten kävi, ja näkee meidät, kun joudumme valitsemaan oikean ja väärän väliltä. Rukouksessa konkretisoituu islamin opettama ihmisten tasa-arvo, kun köyhä siivoja ja hienossa talossa asuva miljönääri jättävät hetkeksi maalliset toimensa ja pysähtyvät kumartamaan Jumalaa, painaen kasvonsa maahan, yhtä alas.

Jumala ei ole riippuvainen rukouksistamme, vaan me niistä, sillä emme voi elää ilman Hänen rakkauttaan ja armoaan ja paikkaa Paratiisissa.

Pakollisia rukouksia on viisi: aamulla, keskipäivällä, iltapäivällä, auringon laskiessa sekä illalla. Aamurukous on rukoiltava ennen kuin aurinko nousee, muita on aikaa rukoilla siihen asti kunnes seuraavan rukouksen rukousaika alkaa. Mutta jos rukous syystä tai toisesta viivästyy, niin sitten se rukoillaan myöhässäkin – ei jätetä sitä välistä!

”Julista mitä sinulle on ilmoitettu Kirjassa, ja suorita rukouksesi. Rukous varmasti pelastaa riettaudesta ja pahasta. Ja totisesti, Jumalan muistaminen on parasta, sillä Jumala tietää, mitä te teette.” (Koraani 29:45)

Rukoilkaa säännöllisesti ja antakaa almuja! Kaiken hyvän, minkä teette sieluanne varten, te löydätte Jumalan luona. Jumala näkee, mitä ikinä te teette.” (Koraani 2:110)

”»Rukoilkaa Häntä Jumalana tai rukoilkaa Häntä armahtajana;” (Koraani 17:110)

Allahin lähettiläs sanoi: ”Kun muslimi tai uskovainen tekee wudun, pesten kasvonsa, kaikki paha, jota hän on katsonut silmillään, lähtee veden mukana – tai veden viimeisen pisaran mukana tai sen kaltaisella ilmauksella – ja kun hän pesee kätensä, kaikki paha, mitä hän teki käsillään, lähtee veden mukana – tai veden viimeisen pisaran mukana – kunnes hän on vapaa synnistä.” (Jami` at-Tirmidhi, kirja 1, hadith 2, autenttinen)

Allahin apostolilta (rauha hänelle) kysyttiin: ”Mikä teko on paras?” Hän vastasi: ”Rukoilla rukous varhain rukousaikana.” (Abu Dawud, kirja 2, hadith 426)

Allahin lähettiläs sanoi: ”Ensimmäinen asia, josta ihminen tuodaan tilille [Tuomiopäivänä] on rukous.” (Sunan an-Nasa’i, vol 5, kirja 37, hadith 3996)

Jabir bin ’Abdullah, olkoon Allah tyytyväinen häneen, kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi: ”Avain Paratiisiin on rukous ja avain rukoukseen on wudu.” (Jami` at-Tirmidhi, kirja 1, hadith 4)

Kurssi 1: Oppitunti 3: Mitä Jumala meiltä haluaa?

Jumala on kertonut meille profeettansa Muhammadin (rauha hänelle) kautta, että Hän haluaa meiltä seuraavia asioita:

Ensiksikin, että noudatamme islamin peruspilareita. Jos peruspilarit eivät ole kunnossa, koko rakennus sortuu. Näiden oppiminen käytännössä vie aikaa, mutta teoriassa ne pitää oppia nyt.

1. Tunnustamme, ettei ole muita jumalia kuin Jumala ja että Muhammad on Hänen profeettansa

Kellään tai millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin yksin Jumalalla. Emme saa rukoilla, emmekä kumartaa ketään muuta kuin Luojaamme, Jumalaa. Hän yksin päättää kohtalomme.

Jokainen, joka ottaa Jumalan ainoaksi herrakseen, uskoo profeettoihin, joista viimeisin oli Muhammad (rauha hänelle), jonka Jumala lähetti armoksi ja johdatukseksi. Opimme tottelemaan Jumalaa seuraamalla Muhammadin (rauha hänelle) elämää ja esimerkkiä rukoustavoissa, paastossa ja käytöstavoissa.

2. Rukoilemme viisi kertaa päivässä

Matkustettuaan siivekkäällä ratsulla tapaamaan Jumalaa, Muhammad (rauha hänelle) sai käskyn rukoilla viidesti päivässä ja opettaa seuraajansa tekemään samoin.

Meidän tulee pitää Jumala sydämissämme ja voimme kiittää, ylistää ja pyytää Häneltä toivomiamme asioita, mutta lisäksi meidän tulee rukoilla viidesti vuorokaudessa tarkasti määritellyin liikesarjoin ja sananparsin.

3. Paastoamme Ramadanina

Meidän tulee pidättäytyä ruoasta, juomasta ja seksistä Ramadan-kuukausi aina auringonnoususta sen laskuun. Jos et voi paastota esim. raskauden tai diabeteksen vuoksi, voit silti muistella Jumalaa muilla tavoin ja keskittyä lähentymään Jumalan kanssa enemmän kuin koskaan.

4. Maksamme almuveroa

Muslimi on toisen muslimi veli ja se konkretisoituu velvollisuudessa maksaa vuosittain tuloista ja säästöistä pieni summa vähäosaisemmille.

5. Teemme pyhiinvaelluksen Mekkaan

Jokaisen kynnelle kykenevän on matkustettava Saudi-Arabian Mekkaan, Kaabaan, jonka Profeetta Abraham (rauha hänelle) rakensi. Siellä noudatamme tämän esi-isämme esimerkkiä palvoen Allahia, kivitämme Paholaista symbolisesti, juoksemme Safa- ja Marwa-kukkuloiden väliä.

Jumala rakastaa oikeauskoisia muslimeita ja me rakastamme Häntä!

Kurssi 1: Oppitunti 2: Kuka on Jumala? Kuka oli Profeetta Muhammad (rauha hänelle)?

Ihmisen elämäntehtävä on palvoa Jumalaa. Hän lähetti meille johdatukseksi Pyhän kirjan Koraanin, jossa Hän kertoo itsestään seuraavaa:

Allah on Yksi, Ainoa.

Sano: »Hän, Jumala on yksi, ainoa Jumala, kaikkivaltias.”
(112:1-2)

Hänellä ei ole lapsia, eikä vanhempia. 

”Totisesti Hän ei – ääretön on Herramme majesteetti – ole ottanut vaimoa eikä lasta.”
(72:3)

Kukaan ei ole hänen vertaisensa. Hän ei ole kenenkään ihmisen tai eläimen tai minkään muunkaan kaltainen. Olisi Hänen arvolleen täysin sopimatonta, että Hän söisi, joisi, ottaisi ruumiin – Hän on kaukana sellaisesta.

”Sano myöskin: »Kunnia ja ylistys Jumalalle, joka ei ole hankkinut itselleen lasta ja jolla ei valtasuuruudessaan ole ketään tasavertaista.” (17:111)

Hän on antelias ja antaa paljon hyvää ihmisille. 

”Jumala totisesti antaa runsaita armolahjoja ihmisille”
(2:243)

Voimme aina turvautua Hänen puoleensa ja pyytää Häneltä apua.
”Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi.”
(1:4)

Hän antaa elämän ja Hän antaa kuoleman.

”Ja totisesti, Me itse annamme elämän ja Me annamme kuoleman”
(15:23)

Hän on ikuinen, Hän ei ole syntynyt mistään, eikä kuole koskaan. Hän on aina ollut olemassa ja tulee olemaan. Ennen Häntä ei ollut mitään.

” Hän ei ole (toista) synnyttänyt
eikä ole (toisesta) syntynyt.”
(112:3-4)

Hän on luonut ja muovaillut kaiken haluamallaan tavalla.

”Oi, ihminen, mikä on vietellyt sinut jaloa Herraasi vastaan, joka on luonut sinut, tehnyt sinut täydelliseksi ja sopusuhtaiseksi? Haluamaansa muotoon Hän on sinut valanut.” (82:6-8)

Hän tietää kaiken ja näkee kaiken.

”Jumala tuntee totisesti näkymättömät asiat taivaassa ja maan päällä; Jumala näkee, mitä te teette.” (49:18)

Hän johdattaa ja ohjaa meitä onneen ja hyviin tekoihin.

”Ei, pikemmin olette te velkaa Jumalalle siitä, että Hän ohjaa teidät uskoon, jos rakastatte totuutta.” (49:17)

Kuka oli Profeetta Muhammad (rauha hänelle)?
Jo maailman ensimmäinen ihminen, Adam (rauha hänelle) oli muslimi ja profeetta. Jumala kertoi hänelle Itsestään ja määräsi hänelle tehtäväksi kertoa muille, että ihmisten täytyy uskoa Jumalaan ja palvoa ja totella Jumalaa sekä tehtäväksi olla esimerkkinä muille, miten elää Jumalan tahdon mukaisesti, kuten myös kaikille Adamin jälkeen tulleille profeetoille.

Noin 1400 vuotta sitten Arabian niemimaalla syntyi mies nimeltä Muhammad (rauha hänelle), joka oli hyväsydämisin ja hyväkäytöksisin koskaan elänyt ihminen. Jumala nimesi hänet viimeiseksi profeetaksi, joka tuli johdattamaan ihmiset pimeydestä valoon ja jolle Jumala paljasti Koraanin.

Muhammad (rauha hänelle) oli tapansa mukaisesti pohdiskelemassa Hira-vuorella, kun hänen eteensä ilmestyi valtaisa enkeli, joka osoitti kirjakääröä ja vaati: ”Lue!”
”En minä osaa lukea”, säikähtänyt Muhammad (rh) vastasi.
Olento jatkoi käskemistään ja jatkoi sitten:
”Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut…”
Hän oli enkeli Gabriel ja noilla sanoilla alkaa ensimmäinen Koraanin suura, jonka Jumala päätti paljastaa Muhammadille (rauha hänelle).
Profeetta Muhammad (rauha hänelle) sai tästä alkaen seuraavien 23 vuoden aikana useita ilmestyksiä, jotka muodostavat Koraanin. Hän kertoi ensin vain lähipiirilleen ja sitten myös kaikille muille, että Jumala on käskenyt meidän palvoa Häntä ainoana jumalanamme, paastota, rakastaa uskonsisariamme ja -veljiämme, olla kohteliaita, kunnioittaa muita ihmisiä ja eläimiä, pitää huolta köyhistä ja olla valehtelematta ja tappamatta.

Testaa tietosi:

1. Kerro Jumalasta vähintään kuusi asiaa.
2. Keneltä pyydämme apua, kun sitä tarvitsemme?
a) Epäjumalilta b) Jumalalta vai c) Muhammadilta (rauha hänelle).
3. Mikä oli profeettojen tehtävä?
4. Oliko Muhammad (rauha hänelle) ensimmäinen profeetta?
5. Mainitse vähintään viisi asiaa, joihin Profeetta Muhammad (rauha hänelle) opetti.

Oikeat vastaukset:

1. Esim. ikuinen, ainoa, tekee hyvää, luoja, tietää kaiken, näkee kaiken, hänellä ei ole lapsia, eikä vaimoa…
2.  b).
Huom. Vaikka Muhammad (rauha hänelle) on Jumalan profeetta, hänen rukoilunsa olisi epäjumalanpalvontaa, yhtä lailla kuin patsaiden tai puiden rukoilu.
3. Kertoa muille, että ihmisten täytyy uskoa Jumalaan ja palvoa ja totella Jumalaa sekä olla esimerkkinä muille, miten elää Jumalan tahdon mukaisesti.
4. Ei ollut, vaan Adam (rauha hänelle). Hänestä lähtien on ollut aina silloin tällöin hyväsydämisiä ihmisiä, jotka saivat ilmestyksiä Jumalalta, joissa Jumala ilmoitti, että he ovat profeettoja, joiden tulee levittää islamin uskoa. 600-luvulla elänyt Muhammad (rauha hänelle) oli viimeinen profeetta, jonka jälkeen ei voi tulla enää yhtään uutta profeettaa.
5. Esim. että meidän tulee palvoa yksin Jumalaa, paastota, rakastaa uskonsisariamme ja -veljiämme, olla kohteliaita, kunnioittaa muita ihmisiä ja eläimiä, pitää huolta köyhistä, puhua totta ja olla tappamatta ihmisiä.

Kurssi 1: Oppitunti 1: Mikä on islam?

Islam on uskonto ja elämäntapa, jonka uskontunnustus kuuluu näin: Millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin yksin Allahilla ja Muhammad on Hänen profeettansa.

Ihmiskunnan alusta asti Jumala on valinnut kansojen keskuudesta hyviä ihmisiä, joille Hän antoi tehtäväksi levittää sanomaa Hänestä. Kaikkien profeettojen viesti oli sama: palvokaa yksin Jumalaa ja seuratkaa profeettaa. He käskivät ihmisiä elämään sovussa ja varoittivat Tuomiopäivästä.

Ihmiset kuitenkin hylkäsivät osia profeettojen opetuksista ja lisäilivät niihin omiaan. Näin syntyi eri uskontoja, kuten kristinusko ja juutalaisuus. Lopulta Jumala lähetti armoksi ihmiskunnalle profeetta Muhammadin (rauha hänelle). Jumala lähetti hänelle ilmestyksiä, jotka muodostavat pyhän kirjan, Koraanin. Se on aitoa Jumalan puhetta. Se on säilynyt sanasta sanaan samana. Muhammadin (rh) tekemisistä ja sanoista koottiin hadith- eli perimätietokirjat. Ne selittävät Koraania, kertovat, missä tilanteessa Jumala ilmoitti jotkin Koraanin jakeet Muhammadille (rh) ja miten Muhammad (rh) toteutti islamia eläessään.
Ilman haditheja emme voisi seurata Koraaniakaan. Koraani käskee meitä rukoilemaan, mutta vasta hadith kertoo, miten. Hadithit kertovat, miten Muhammad (rh) rukoili, peseytyi, käyttäytyi, puhui ja kohteli muita ihmisiä. Tämä muodostaa Muhammadin (rh) elämäntavan, sunnan.
Muslimien kuuluu totella Koraania ja seurata sunnaa.

Islamin harjoittamisen peruspilarit

1) Uskontunnustus: ”Minä todistan, ettei ole muuta jumala kuin Allah, ja Muhammad on Hänen sanansaattajansa” tai tarkemmin ilmaistuna ”millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin yksin Allahilla”.

2) Rukous: muslimin pitää rukoilla viisi kertaa vuorokaudessa. Rukouksessa ylistetään Jumalaa, palvotaan Jumalaa, pyydetään Jumalalta anteeksi syntejä. Rukoukset osoitetaan suoraan ja yksinomaan Jumalalle.

3) Paasto: muslimin pitää paastota joka vuosi Ramadan-kuukauden valoisana aikana, paitsi jos hän ei siihen raskauden tai muun syyn takia pysty.

4) Almuvero: muslimin pitää maksaa vuosittain tietty summa köyhien auttamiseen.

5) Pyhiinvaellus: muslimin pitää ainakin kerran elämässään pyhiinvaeltaa Saudi-Arabiaan Mekan kaupunkiin, jossa Muhammad (rh) syntyi, jos terveys ja rahavarat riittävät matkan tekemiseen.

Testaa tietosi:

1. Keitä profeetat olivat?
2. Mistä lähtien muslimit ovat seuranneet profeetta Muhammadin (rh) sunnaa?
3. Kuka kirjoitti Koraanin?
4. Mitkä ovat islamin peruspilarit?

Oikeat vastaukset

1. Ihmisiä, jotka Jumala valitsi opettamaan islamia muille. He käskivät muita palvomaan yksin Jumalaa ja näyttivät esimerkkiä, miten Jumala haluaa meidän elävän. He varoittivat Tuomiopäivästä eli maailmanlopusta.
2. Siitä lähtien, kun hänestä tuli islamin profeetta ja ihmiset alkoivat seurata hänen uskontoaan.
3. Ei kukaan, vaan Jumala lausui ne tekstit Muhammadille (rh), joka kertoi muille, mitä Jumala oli sanonut. Ja Muhammadin (rh) seuralaiset kirjoittivat ne sitten ylös.
4. Uskontunnustus, rukous, paasto, almuvero, pyhiinvaellus.

Loppuun Koraanin ensimmäinen suura, Avauksen suura:

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,

armolahjojen Antajalle, laupiaalle Ohjaajalle ja Siunaajalle,

jonka hallussa yksin on Tilinteon päivä.

Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi.

Ohjaa meidät oikeata tietä,

niiden tietä, joiden osana on Sinun mielisuosiosi

ei niiden tietä, jotka ovat Sinun vihasi alaisia, eikä niiden,jotka harhaan eksyvät.